| Nieuws

Kennismaken met Richard Houmes | Interim voorganger Mozaiek0118

Het is voor mij een voorrecht om te starten als (interim) voorganger, naast Melvin om samen met de coördinatoren leiding te geven aan de gemeente.

"Een uitnodiging om te volgen"

Lieve Mozaiekers van 0118,

Dank jullie wel voor de bemoedigingen en felicitaties met deze stap. Na een aantal jaren ontspanning (dat heet pensioen) werd ik uitgedaagd om mee te bouwen aan Mozaiek0118, een deel van de Gemeente van de Here Jezus. Mijn vrouw Nel en ik wilden graag weer deel worden van een lokale gemeente in onze omgeving. Wij zijn als gelovigen allemaal delen van “Zijn Lichaam” en dat vraagt praktische betrokkenheid door zelf daarvan deel uit te gaan maken. Dat hebben wij gedaan in oktober 2022.

Jaren geleden ben ik op een radicale wijze tot geloof gekomen, op een moment waarvan ik dag en uur nog weet. Toen begon mijn reis in het volgen van de Here Jezus…….en ik volg Hem nog steeds. Hij heeft mij geroepen en Hij zei hetzelfde tegen mij als tegen Petrus en Andreas: “Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.”

In mijn beleving begint alles bij het volgen van de Here Jezus. De woorden van de Here Jezus zijn meer een uitnodiging dan een gebod. De Here Jezus nodigt mensen uit om “LEVEN” van Hem te leren door naar Hem te kijken hoe Hij het doet. Hij wil een relatie met jou en mij zodat wij direct van Hem leren. Hij weet precies wat “Leven “ inhoudt, Hij heeft het zelf aan ons gegeven.

Gemeente zijn is “VOLGEN” van de Here Jezus, we zijn samen een beweging van mensen die de Here Jezus volgen.

In ontmoetingen en gesprekken met jullie zal ik zeker wel eens vragen: Wie volg jij? Er zijn genoeg stemmen die vragen: “volg mij” of “hoeveel volgers heb jij?”

Ik zie er naar uit je eens persoonlijk te spreken.

Hartelijk groet,

Richard

Deel dit artikel:

Meer nieuws

| Nieuws
Update Samenkomsten in 2024
| Nieuws
Blog I Gebeds tweedaagse
| Nieuws
PreMarriage Course