Wij zijn een kunstwerk van gebrokenheid

Jezus is de Kunstenaar. Hij maakt van ons succes en onze puinhoop, ons geloof en onze twijfel een fantastisch mooi kunstwerk: een mozaïek.

Op deze pagina lees je meer over onze visie en de opdracht waartoe we ons geroepen voelen.

13 lokale kerken, 1 visie

‘God aanbidden, van elkaar houden, onze omgeving dienen.‘ Dat is de visie van Mozaiek. Het is een reis waar we je voor uitnodigen: samen leren God op de eerste plaats van ons leven te zetten, familie te zijn van elkaar en impact hebben in de samenleving.

Wij geloven in een God die zoveel van ons hield dat Hij eerst Zichzelf gaf. Daarom willen we leren Hem in alles ook de liefde van ons hart te geven.

"Ik geef U de liefde van mijn hart. Want U hield eerst van mij.”

Echo Van Mijn Hart, Mozaiek Worship

Je bent welkom zoals je bent

Je bent welkom in de kerk, omdat je welkom bent bij Jezus. Jezus sloeg niemand over. Hij sprak met allen en ging bij iedereen aan tafel. En zo’n kerk… willen wij, Mozaiek0118, zijn.

Dus wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat jouw verhaal ook is. Of je leven nu in puin ligt of alles op rolletjes loopt. Je bent welkom. Altijd.

Een hemelse cultuur

Als we letten op Jezus zien we drie eigenschappen vaak terugkomen. Hij ontmoet, Hij vraagt en Hij luistert. Als Mozaiek0118 gebruiken we de volgende cultuurzinnen om onszelf te leren leven zoals Jezus.

- Ontmoeting komt voor standpunt
- Vraag komt voor conclusie
- Begrijpen komt voor begrepen willen worden

Cultuur willen we niet leren, we willen het leven. En in tegenstelling tot iets leren, is dit een proces. We zijn leerlingen die leren door de Meester na te doen. First class, discipelschap: leren van Jezus zelf.

Waartoe Mozaiek0118, een kerk in Middelburg?

De reflectie van Hem, heeft het doel om de omgeving - door het volbrachte werk van Jezus en de kracht van de Heilige Geest - te transformeren.

We verlangen naar een omgeving die wijst naar boven, naar God, met mensen die Jezus (er)kennen als Redder. We zetten ons in voor een God-gerichte-maatschappij die de hemel op aarde verwacht. Nu én straks.

Mozaiek0118 is een kerk waar Jezus centraal staat, die gelooft in de transformatie van onze omgeving en die zegt: Uw wil geschiedde, in Zeeland zoals in de hemel.

Deelgenoot worden van deze reis?

We nodigen we je van harte uit voor de introductiecursus!