Communities in 0118, samen Gods gezin

Alleen geloven? Nee! Als je het ons vraagt doe je geloven samen! Dat leert Jezus ons. Hij deelde Zijn leven met anderen. Ook wij hebben elkaar nodig. Je leven delen doe je in Mozaiek Communities. In de communities ontmoet je elkaar én God. Want Jezus zegt: ‘Waar twee of meer bij elkaar zijn, daar ben Ik’.

Een community is de plek waar je écht gezien wordt en gekend bent. In elke situatie.

De plek waar je mag ‘zijn’. In communities groeit je vriendschap met anderen én met God. Je ontdekt steeds meer wie Hij is in jouw leven. Hier verandert alleen geloven in samen Gods gezin zijn.

Mozaiek Communities zijn voor iedereen

Communities zijn er voor iedereen. We moedigen jou aan om mee te doen. Ook als je geen deel bent van onze gemeente. Of het gaat om diepgaande gesprekken in een small-group, smeltend rubber van de Love2Meet-groep voor bikers of het meebouwen in een van de betrokken teams op zondag… jij bent welkom!

Samen zijn wij Uw gezin

Allesomvattend, Lars Gerfen en Mozaiek Worship

Love2Meet

Love2Meet-groepen zijn de kringen / small-groups binnen Mozaiek0118. Hier leer je anderen kennen, ontstaat vriendschap en leer je het leven delen. Iedereen is welkom. Ontdek welke Love2Meet groepen er al zijn binnen Mozaiek0118, haak aan, of start zelf een nieuwe Love2Meet-groep.

Mozaiek Teams

Samen zijn we kerk in Zeeland. De teams die meebouwen aan de ontwikkeling van de gemeente, functioneren als een community. Naast een bediening zoals bidden voor anderen, stoelen klaarzetten of koffie schenken, ontstaan in teams nieuwe vriendschappen en groeit ons geloof.

Enthousiast om mee te bouwen?

Mozaiek Family

Ontmoet elkaar rondom de livestream van Mozaiek. Elke zondag zijn er door heel Nederland Mozaiek Family’s die elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen met Mozaiek. En wij voelen ons net zo verbonden met hen.

Groei en discipelschap

We zien communities in Mozaiek0118 als het hart van onze gemeente. Hier draait het om samen groeien, in verbinding met elkaar en met Jezus. We willen samen optrekken en leren van het leven van Jezus. De focus binnen Love2Meet-groepen en teams is groei en discipelschap. We willen – samen - ontdekken, leren en in praktijk brengen wat Jezus deed.